ReferanserNoen av våre referanser fordelt på byggtype:

Næringsbygg:

Kommune:

Coop Prix Rissa
Mattilsynet, distriktskontoret for Fosen
Libra, 3 etg.
Coop Osen
Scanbio melfabrikker
Rådhusveien 21
Kremmergården Rissa
Åfjord Sparebank
Leira bil, oppretterverksted
Mascot Høie
CNC-produkter
Rissa
Rissa
Ørland
Osen
Bjugn
Rissa
Rissa
Åfjord
Rissa
Ørland
Leksvik

Skoler/barnehager:

Kommune:

Dalgård skole
Gjørtlerveien barnehage
Helsøysund skole
Saupstad skole
Iladalen barnehage
Botngård skole
Stabburet barnehage
Nabeita skole
Åsly skole
Testmann minne
Fillan sentralskole
Trondheim
Trondheim
Hitra
Trondheim
Trondheim
Bjugn
Trondheim
Frøya
Rissa
Leksvik
Hitra

Offentlige institusjoner:

Kommune:

Aure helsesenter - byggetrinn 2
Solbakken omsorgsboliger
Åfjord sykehjem
Bjugn helsesenter
Rissa sykehjem
Aure
Aure
Åfjord
Bjugn
Rissa

Offentlige bygg:

Kommune:

Osen Rådhus
Åfjord Rådhus
Rissa Rådhus
Frøya kommunehus - Fløy A
Osen
Åfjord
Rissa
Frøya

Idrettsanlegg:

Kommune:

Orkdal svømmehall Orkdal

Rådgivende tjenester / byggeledelse:

Kommune:

Fosen videregående skole - KF
Opphaug skole
Dalgård skole
Bjugn
Ørland
Trondheim

Marine / offshore:

Kommune:

Fosen Mek. Verksteder - B. Nr. 74
Fosen Mek. Verksteder - B. Nr. 73
Fosen Mek. Verksteder - B. Nr. 72
Fosen Mek. Verksteder - B. Nr. 71
Fosen Mek. Verksteder - B. Nr. 70
Fosen Mek. Verksteder - B. Nr. 69
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa

Forsvaret:

Kommune:

Rehab. av gamle mannskapsmessa
Containerpakkehall 1
Containerpakkehall 2
Containerpakkehall 3
HK - Ørland hovedflystasjon
Shelter nr. 1- 12
Simulatorbygg
Servicebygg, E3-A
Befalskaserne E
Ørland
Verdal
Stjørdal
Bjugn
Ørland
Ørland
Ørland
Ørland
Ørland