Produkter & tjenester


Konsulenttjenester

Fosen Ventilasjon AS prosjekterer og veileder på anlegg innen: 
 • varme 
 • ventilasjon 
 • sanitær 
 • varmepumper 
 • automatikk 
 • energiteknikk 
 • punktavsug (spon og eksos) 
 • skipsventilasjon

Vi dekker ditt behov på mest hensiktsmessige og driftsøkonomiske måte. Alt fra de minste anleggene i bolighus til større anlegg i offentlige bygg, institusjoner, idrettshaller og industri.

Dataassistert utarbeidelse av dokumenter og tegninger sikrer at du får enhetlig dokumentasjon, selv med omfattende endringer underveis i planarbeidet.

Ventilasjonsentrepriser

Fosen Ventilasjon AS er en rådgivende entreprenør som prosjekterer og administrerer utførelsen av entrepriser, programanbud og egne prosjekter.

Vi rehabiliterer varme- og ventilasjonsanlegg i eksisterende bygg.

Vi leverer komplette varme- og ventilasjonsanlegg.

Anleggene leveres og monteres av våre egne montører i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Dette sikrer at vi har full kontroll over utførelsen av entreprisen.

Automatisering

Vi prosjekterer og leverer komplette automatikksystemer sammen med våre samarbeidspartnere.

Helt fra de små enkle styringssystemer til omfattende SD-anlegg.

Salg av utstyr og servicemateriell

Fosen Ventilasjon AS selger for øvrig bl.a. : 
 • varmepumper
 • ventilasjonsfilter 
 • kilereimer 
 • el. motorer 
 • automatikkomponenter 
 • vifter 
 • ventiler 
 • spiro- og firkantkanaler 
 • kanaldeler 
 • bygningsbeslag 
 • pipehatter

Service

På kjøle-, varme- og ventilasjonsanlegg utfører vi: 
 • mekanisk service
 • automatikkservice
 • igangkjøring
 • innregulering
 • tilstandskontroll

Vårt serviceverksted er utstyrt for kontroll og reparasjon av vifte, automatikk, motorer etc.
Vi har utstyr for måling av temperatur, trykk, fuktighet, lufthastighet, luftmengde, strøm, spenning og motstand.

På vårt lager har vi et assortert utvalg av ulike reservedeler, slik at utskiftninger kan skje hurtig etter avtale med driftsansvarlige.

Vi er en rådgivende driftspartner som utfører forebyggende og rutinemessig vedlikehold på alle varme- kjøle- og ventilasjonsanlegg.

Inneklimamålinger / logging

Vi har utstyr for måling av følgende inneklimaparametre: 
 • luftmengde 
 • lufthastighet 
 • lufttrykk 
 • luftfuktighet 
 • lufttemperatur 
 • CO2 innhold 
 • CO2 
 • RH (Relativ fuktighet) 
 • Temperaturer

Vi har også loggeutstyr for langtidsmålinger av:
 • CO2
 • RH (relativ fuktighet)
 • Temperaturer

Utleie av selvgående sakselift

Vi leier ut sakselift.
 • Plattformhøyde: 6,1m
 • Plattformmål: 711 mm x 2210 mm
  (går gjennom vanlig dører)
Ta kontakt for pristilbud.